Կան հարցե՞ր։ Զանգե՛ք:

Ինչու՞ են ներդրողները կորուստներ կրում

Ավելորդ հուզականություն,
Պրակտիկ փորձի բացակայություն,
Ավելի մեծ վաստակի ակնկալիք,
Գիտելիքների պակաս,

Ռիսկերի դիվերսիֆիկացիայի կանոնների թյուրըմբռնում

Օրենքի Պահանջով Պետք է Աուդիտ Անցնեն ու Հրապարակեն Արդյունքները

Խոշոր և միջին կազմակերպությունները, որոնք հաշվետու տարվա ավարտին գերազանցել են հետևյալ ցուցանիշներից որևէ երկուսը. տարեկան հասույթը՝ 4 միլիարդը, ակտիվների հանրագումարը՝ 2 միլիարդը, հաշվետու տարում աշխատողների թիվը գերազանցել է 100 մարդը;
Հիմնադրամները, որոնց ակտիվների հանրագումարը հաշվետու տարվա ավարտին գերազանցել են 10 միլիոնը;
ՀԿ-ները` հաշվետու տարվա ընթացքում պետության կողմից 10 միլիոնից ավել ֆինանսավորման դեպքում;
Բաց բաժնետիրական ընկերությունները և այլ պետական կամ մասնավոր կազմակերպություններ՝ օրենքով և այլ կանոնակարգերով սահմանված:

Հարկային Աուդիտ

Կարծիքի արտահայտման նպատակով, աուդիտորական կազմակերպության կողմից իրականացվող հատուկ` տնտեսվարող սուբյեկտի հաշվապահական և հարկային հաշվետվությունների վերանայման գործընթաց ...
- Ե՞րբ է հարկավոր, ու՞մ և ի՞նչու ...
- Հարկային աուդիտի գինը ...
- Ի՞նչ ենք տալիս Ձեզ ...
- Արդյունքում, դուք ստանում եք ...

Կամավոր Աուդիտ

Այս գործընթացը իրականացվում է կազմակերպության բաժնետերերի կամ ղեկավարության որոշմամբ և ուղղված է բաժնետերերի շահերի պաշտպանությանը, կառավարման արդյունավետության բարձրացմանը, խարդախության ռիսկի նվազեցմանը ...
- Կամավոր աուդիտի գինը ...

Պարտադիր Աուդիտ

Իրականացվում է օրենքի պահանջով: Ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտի եզրակացությունը հրապարակվում են ՀՀ հանրային ծանուցումների պաշտոնական կայքում: Սա կարդալով Դուք կտեղեկանաք ... Ինչպե՞ս պահպանել ՀՀ օրենսդրության պահանջները, Պարտադիր աուդիտի գները, Ինչո՞վ է դա Ձեզ համար օգտակար ...

Հաշվապահական և հարկային հաշվառման վարում

Դուք ձեռք եք բերում վստահություն, որ ձեր հաշվապահական և հարկային հաշվառումներն ճիշտ են և նույնիսկ հարկային պաշտոնյաների հատուկ եռանդի դեպքերում Ձեր շահերը հուսալիորեն պաշտպանված կլինեն, այդ թվում նաև դատարաններում և այլ ատյաններում:

Հաշվապահական ծառայություններ

- Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում
- Հաշվապահական հաշվառման կազմակերպում
- Հաշվապահական հաշվառման աջակցություն և հարկային խորհրդատվություն
- Ինչպես ընտրել հաշվապահական ընկերություն
- Խոշոր հաճախորդների համար

Իրավաբանական ծառայություններ

Իրավաբանական աջակցության/ուղեկցության ժամանակ, մեր վրա ենք վերցնում խորհրդատվություն մատուցելու և Ձեր շահերը ներկայացնելու պատասխանատվությունը
-Լիարժեք իրավական սպասարկում,
-Ընկերության հիմնադրում և գրանցում,
-Շահերի ներկայացում դատարաններում (վարչական, տնտեսական, աշխատանքային և այլ),
-Հարկային վեճերի լուծում,
-Ընկերության լուծարում,
-Խորհրդատվություն:

Մեր իրավաբանական ծառայությունները լիարժեք աջակցություն և պաշտպանություն են՝ Ձեզ համար բարենպաստ պայմաններով:

Տնտեսական ճգնաժամը խոչընդոտ է, եթե դու այդպես ես կարծում: Հակառակ դեպքում դա հնարավորություն է՝ հաղթահարում ես ու բացահայտում նոր շուկաներ:

Մենք կօգնենք քեզ, երբ դու ինքդ դրան պատրաստ լինես,
Հիշիր - բիզնեսում արձակուրդ չկա, գործը միշտ ավարտին ենք հասցնելու,
Դու առաջին հերթին քո բիզնեսի բանվորն ես, և հետո միայն` գործի տերը:

Մեր Գործընկերները

Գրասենյակի հասցեն

ՀՀ, 0010, Երևան, Մովսես Խորենացու փող., 27ա / 1

Հեռ.` +37410541272
Բջջ․` +37491010421 (հայերեն)
Բջջ․` +37477010421 (անգլերեն)
Բջջ․` +37491010421 (ռուսերեն)
Ֆաքս` +37410541272

Էլ․ փոստ`