Կան հարցե՞ր։ Զանգե՛ք:

Իմաստ չունի վարձել խելացի մարդկանց, ապա թելադրել նրանց, թե ինչ անեն: Մենք վարձում ենք պրոֆեսիոնալների, որպեսզի նրանք ասեն՝ ինչ անենք մենք:

Լավ կառավարիչը հասկանում է.
- Լավ կառավարումը՝ սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում նպատակներին հասնելու միջոց է:
- Անհնար է լուծել ծագած խնդիրը` պահպանելով նույն մտածելակերպը ու մոտեցումը, որոնք հանգեցրել են այդ խնդրին:
- Հաջողության գաղտնիքը բացահայտելիս պետք է նայել ոչ թե դրա որոշման կայացմանը, այլ այն մեթոդին, որը թույլ է տվել հասնել դրան:

Աուդիտի Նպատակները

ԷՆԴՐՅՈւ ՈւՈՆԴԵՍՖՈՐԴ ՓԱԹԵՐ ՔՈՄԲԵՐ - Ընկերության աուդիտի բաժնի ավագ խորհրդատու,
Անգլիայի և Ուելսի Արտոնագրված Հաշվապահների Ինստիտուտ

Լոնդոն Բիզնես Գրուպը կարող է ապահովել անկախ աուդիտի ծառայություններ: Աուդիտի նպատակն է` բարձրացնել կազմակերպությունների հաճախորդների, ներդրողների, վարկատուների և այլ շահագրգրիռ անձանց կողմից օգտագործվող տեղեկության հուսալիությունը, ինչպես նաև ապահովել տվյալ երկրի օրենսդրական նորմերի պահանջների բավարարումը: Աուդիտն իր մեջ ներառում է հավաստիացման ձևերի և հաշվետվությունների մի ամբողջ շարք:

Ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ
Ֆինանսական հաշվետվությունների անկախ աուդիտն առաջին հերթին նպաստում է որոշումներ կայացնելու համար ներդրողների վստահության բարձրացմանը և հետևաբար` կապիտալի շուկայի արդյունավետ գործունեությանը:

Լոնդոն Բիզնես Գրուպում մոտեցումը աուդիտին հիմնված է հետևողական մեթոդաբանության վրա, որը մշակված է աուդիտի միջազգային ստանդարտներին համապատասխան: Այն կառուցված է մեր աուդիտորների և կազմակերպության բոլոր աշխատակիցների մասնագիտական ազնվության, անկախության և էթիկայի կանոններին համապատասխան վարքագծի սկզբունքներով: Աուդիտորական խմբերի մասնագետները մշտապես հետևում են ստանդարտներին և խորհրդակցում են դրանց կիրառման տեխնոլոգիաների և աշխատանքային գործիքների վերաբերյալ: Թիմերի անդամներն ապահովված են անհրաժեշտ տեխնիկական և տեղեկատվական բազաներով: Աշխատանքների ընթացքում կիրառվում է աուդիտի միջազգային պրակտիկայում մշակված մեխանիզմների ողջ համակարգը: Լոնդոն Բիզնես Գրուպում ստեղծված են բոլոր պայմանները, որ թիմն իր ուշադրությունը սևեռի այն հարցերի վրա, որոնք ազդում են աուդիտի վերաբերյալ որոշումների կայացման և աուդիտի արդյունավետության բարձրացման վրա:

Մեր ընկերության նման մոտեցումը օգնում է թիմերին` ձեռք բերելու մասնագիտական գիտելիքներ: Իսկ մասնագիտական նորմերի պահպանումը գտնվում է մասնագետների մշտական վերահսկողության ներքո:

Բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին և բարեխիղճ աշխատակիցներին մշտապես խրախուսում են Լոնդոն Բիզնես Գրուպում:

Աշխատանքների համար մասնագիտական են համարվում հետևյալ ստանդարտները.

  • մասնագիտական հմտություն,
  • էթիկայի նորմերի պահպանում,
  • մասնագիտական համագործակցություն մեր կազմակերպության բոլոր մասնագետների և ղեկավարության միջև,
  • պրակտիկայի և մասնագիտական փորձի, ինչպես նաև փոփոխվող բիզնես միջավայրի մասին ինֆորմացիայի կուտակում:

Հավաստիացման ձևեր
Հաճախորդների կոնկրետ այն հարցերի լուծման համար, որոնք չեն գտնվում աուդիտի ոլորտում, մենք ներկայացնում ենք ծառայություններ, որոնք ձևավորում են հաշվետվության հեռանկարային կամ այլ ձևեր:

Հեռանկարային հաշվետվություններ
Լոնդոն Բիզնես Գրուպը կազմում է կանխատեսող ֆինանսական տեղեկություններ այն կազմակերպությունների համար, որոնց համար օրենսդրական պահանջ է, որ ֆինանսական հաշվետվությունների մասին կարծիք հրապարակի անկախ արտաքին աուդիտորական ընկերությունը: Անհրաժեշտության դեպքում Լոնդոն Բիզնես Գրուպի աուդիտորը ներկայացնում է համապատասխան հաշվետվություններն ու կանխատեսումները` համաձայն հաշվետվությունների համար գործող պահանջների: Ելնելով հաճախորդի հետ պայմանագրով ամրագրված պայմանավորվածությունից` այդ ծառայությունները մատուցվում են աուդիտի ստանդարտների համաձայն:

Հավաստիացման այլ ձևեր
Կազմակերպությունները հաճախ դիմում են աուդիտի հարակից ծառայությունների մատուցման և համապատասխան հաշվետվությունների ներկայացման համար: Այդ ծառայությունները նախատեսված են հաճախորդների բիզնես պահանջների բավարարման համար: Տրամադրված տեղեկության հավաստիության և հուսալիության համար պատասխանատու է ընկերությունը / հաճախորդը: Ելնելով պայմանագրից` Լոնդոն Բիզնես Գրուպը մատուցում է այդ ծառայությունները աուդիտի հարակից ծառայությունների վերաբերյալ միջազգային կամ տվյալ երկրի ստանդարտներին համապատասխան:

Մենք պատրաստ ենք մշտապես կիսել Ձեզ հետ մեր մասնագիտական գիտելիքները:

Կարդացեք նաև

Տնտեսական ճգնաժամը խոչընդոտ է, եթե դու այդպես ես կարծում: Հակառակ դեպքում դա հնարավորություն է՝ հաղթահարում ես ու բացահայտում նոր շուկաներ:

Մենք կօգնենք քեզ, երբ դու ինքդ դրան պատրաստ լինես,
Հիշիր - բիզնեսում արձակուրդ չկա, գործը միշտ ավարտին ենք հասցնելու,
Դու առաջին հերթին քո բիզնեսի բանվորն ես, և հետո միայն` գործի տերը:

Մեր Գործընկերները

Գրասենյակի հասցեն

ՀՀ, 0010, Երևան, Մովսես Խորենացու փող., 27ա / 1

Հեռ.` +37410541272
Բջջ․` +37491010421 (հայերեն)
Բջջ․` +37477010421 (անգլերեն)
Բջջ․` +37491010421 (ռուսերեն)
Ֆաքս` +37410541272

Էլ․ փոստ`