Կան հարցե՞ր։ Զանգե՛ք:

Ձեր Դրամական Օգուտը Մեր Աութսորսինգի Դեպքում

ՉԱԹԹԵՐՋԻ ՍՈւԲՀՐԵՆԴՈւ - Հաշվապահության աութսորսինգ և խորհրդատվություն,
Անգլիայի և Ուելսի Արտոնագրված Հաշվապահների Ինստիտուտ

Թույլ տվեք ներկայացնել Ձեր կազմակերպության հաշվապահության վարման գործընթացի համապարփակ և արդյունավետ իրականացմանը ու ծախսերի խնայմանը վերաբերող հաշվարկ՝ ներկայացված է ստորև: Ամենակարևորը. մեր աութսորսի դեպքում Ձեր հաշվապահության որակը բարձրանում է մի նոր որակական մակարդակի և Դուք դրան հասնում եք գումար խնայելով:

Աղյուսակը համեմատում է Ձեր կազմակերպության սեփական հաշվապահական (հաշվապահի կամ հաշվապահների) ծախսերը և հաշվապահական գործառույթը (աութսորսինգ) Լոնդոնի Բիզնես Գրուպի խմբին փոխանցելիս: Ներկայացված է` նվազագույն և միջին տարբերակներով: Այս աղյուսակը չի վերաբերվում մեծ կազմակերպություններին: Նրանց համար ունենք այլ հետաքրքիր գործնական առաջարկներ՝ ուդիտի, իրավաբանական ու հաշվապահական ուղեկցության, համապարփակ սպասարկման և այլ:

Ծախսերի ներկայացված են USD-ով Սոփական հաշվապահ Աութսորսինգ-Լոնդոն Բիզնես Գրուպ
Նախնական ծախսեր Նվազագույն Միջին Նվազագույն Միջին
Գրասենյակային կահույք 300 600 - -
Համակարգիչ 500 700 - -
Տպիչ, արտաքին սարքեր 200 300 - -
Հաշվապահական 150 800 - -
IT և տեղեկատվական 80 200 - -
Հաշվետվությունների հանձնում - - - -
Ընդամենը 1,230 2,600 - -
Ամսական վճարումներ
Աշխատավարձ (Ա/վ) հաշվապահական անձնակազմին 200 400 400 800
Հաշվապահի Ա/վ հարկ 22% 56 113 - -
ՊԿԿՎ և ԲՀ 9 16 - -
Գրասենյակի վարձ 100 500 - -
Հաշվապահական ծրագրի թարմացում 250 350 - -
Տեղեկատվական ծրագրերի թարմացում 50 200 - -
Հաշվետվությունների հանձնման ծրագրերի ուղեկցում 6 12 - -
Սեմինարներ և գրականություն 15 40 - -
Չնախատեսված ծախսեր,
5% Ա/վ-ի նկատմամբ
15 25 - -
Գրենական պիտույքներ և նյութեր (թուղթ և այլ) 20 40 - -
Աուդիտ - - - -
Ընդամենը 721 1,696 400 800
1-ին ամսվա ծախսերը 1,951 4,296 400 800
Հետագա ծախսերը՝ ամսեկան 721 1,696 400 800
Ընդհամենը գույքի ձեռքբերում 1,230 2,600 - -
Ընդհամենը 1-ին տարվա ծախսերը 9,882 22,952 4,800 9,600
Ընդհամենը 2-րդ և հաջորդ տարիների ծախսերը 8,652 20,352 4,800 9,600
Ձեր օգուտը կամ (վնասը) 1-ին տարի USD (5,082) (13,352) 5,082 13,352
Ձեր օգուտը կամ (վնասը) յուրաքանչյուր հաջորդ տարի USD (3,852) (10,752) 3,852 10,752

Դուք հենց վաղվանից սկսած կարող եք խնայել գումարներ: Չէ՛ որ, խնայված գումարը վաստակած գումար է:

1. Խնայում եք Ձեր գումարները՝ տարեկան մի քանի հազարից մինչև տասնյակ հազարավոր ԱՄՆ դոլարի չափով:
2. Ձեր հաշվապահական հաշվառման որակը բարելավվում է աուդիտորների անմիջական վերահսկողության շնորհիվ:
3. Դուք մշտական աուդիտորական խորհրդատվության հնարավորություն եք ստանում:
4. Մենք մատուցում ենք հարակից ծառայություններ` իրավաբանական ծառայություններ, հարկային և հաշվապահական խորհրդատվություն, գնահատման և ֆինանսական ծառայություններ, հարցեր կապված պետական մարմինների հետ փոխհարաբերությունների:

Կարդացեք նաև

Մեր Գործընկերները

Գրասենյակի հասցեն

ՀՀ, 0010, Երևան, Մովսես Խորենացու փող., 27ա / 1

Հեռ.` +37410541272
Բջջ․` +37491010421 (հայերեն)
Բջջ․` +37477010421 (անգլերեն)
Բջջ․` +37491010421 (ռուսերեն)
Ֆաքս` +37410541272

Էլ․ փոստ`