Կան հարցե՞ր։ Զանգե՛ք:

Հաշվապահական Հաշվառման Վերականգնում

Հաշվապահական հաշվառման վերականգնում՝ սա մեր մասնագիտական աշխատանքն է Ձեր հաշվապահության համապատասխանեցումն գործող օրենսդրության պահանջներին՝ իր բոլոր դրույթներով.
- հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության մշակում;
- տնտեսական գործունեության առաջնային փաստաթղթերի հաշվառում;
- հաշվապահական հաշվառման բազայի՝ որտեղ բիզնեսի գործարքները ճիշտ դասակարգվում և արտացոլվում են առաջնային փաստաթղթերի հիման վրա (քանակապես, որակապես և ժամանակին) ստեղծում ու պահպանում;
- հաշվապահական հաշվետվություններ՝ պատրաստված հաշվապահական հաշվառման համակարգի գրանցումների բազայի (մատյանների) տվյալների հիման վրա;
- հարկային հաշվետվություններ, կազմված` հաշվապահական հաշվառման և հարկային գրանցումների տվյալներ բազայի հիման վրա, որոնց ձևավորման հիմքը առաջնային հաշվապահական և հարկային փաստաթղթերն են:

ՉԱԹԹԵՐՋԻ ՍՈւԲՀՐԵՆԴՈւ - Հաշվապահության աութսորսինգ և խորհրդատվություն,
Անգլիայի և Ուելսի Արտոնագրված Հաշվապահների Ինստիտուտ


Ո՞վ սրա կարիքն ունի

Հաշվապահական հաշվառման վերականգնման խնդիրն առաջանում է, որպես կանոն, այն կազմակերպություններում, որոնք չեն ցուցաբերել անհրաժեշտ հեռատեսություն՝ պատրանքային խնայողությունների պատճառով լրջությամբ չեն վերաբերվել սեփական հաշվապահական հաշվառման կազմակերպմանը, կամ օգտագործելով պարզեցված հարկման համակարգ, չեն իրականացրել պատշաճ հաշվապահական հաշվառում և չեն արտացոլել տնտեսական կյանքի բոլոր փաստերը:
Հաշվապահական հաշվառման վերականգնման գործում օգնություն որոնելու անհրաժեշտության պատճառները.

  • Տնտեսական կյանքի փաստերի վերաբերյալ առաջնային փաստաթղթերի բացակայություն:
  • Տնտեսական կյանքի փաստերի սխալ որակավորում/դասակարգում և դրանց ոչ ճիշտ հաշվառում հաշվապահական գրանցամատյաններում:
  • Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների խախտում:
  • Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության բացակայություն կամ դրանում առկա պայմաններ, որոնք հակասում են գործող հաշվապահական ստանդարտներին:
  • Բաժնետերերին, ներդրողներին կամ բանկին ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման անհրաժեշտություն:

Ծառայության գինը
Կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման վերականգնման գինը կախված է հաշվապահական հաշվառման վիճակից և վերականգնման ժամանակահատվածում իրականացված գործողությունների ծավալից: Յուրաքանչյուր դեպքում վերականգնման ծառայության արժեքը որոշվում է պայմանագրով: Հաշվապահական հաշվառման վերականգնման արժեքը որոշելու մոտեցումներից մեկը կարող է լինել այդ պահին միջին մասնագիտական հմտությունների տեր հաշվապահի միջին աշխատավարձի մինչև 40% - 50% -ը, հաշվի առնելով համապատասխան գործառնությունների ծավալը: Միջին մասնագիտական հմտությունների տեր հաշվապահի միջին ամսական աշխատավարձը 200,000 դրամ է, տարվա հաշվապահական հաշվառման վերականգնման արժեքը կլինի 960,000 - 1,200,000 դրամի սահմաններում:

Կարդացեք նաև

Մեր Գործընկերները

Գրասենյակի հասցեն

ՀՀ, 0010, Երևան, Մովսես Խորենացու փող., 27ա / 1

Հեռ.` +37410541272
Բջջ․` +37491010421 (հայերեն)
Բջջ․` +37477010421 (անգլերեն)
Բջջ․` +37491010421 (ռուսերեն)
Ֆաքս` +37410541272

Էլ․ փոստ`